Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych
poprzez www.adamfotograf.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Adam Witek.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy
ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej
pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu przedstawienia oferty przez Administratora.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym momencie wgląd osobie fizycznej,
która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.

10. Jeżeli osoba, której dane są przechowywane przez Administratora uzna, że dane
przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

11. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres prowadzenia przez
niego działalności, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje ze świadczonych usług, co
spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy
informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji :
Adam Witek
e-mail: kontakt@adamwitek.com

14.Wyrażenie zgody jest odwołalne.